POLITICĂ DE CONFIDENTIALITATE

SC KATART ATELIERS SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat la Registrul General al Agenției Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 71836.

Conform Regulamentului UE 2016/679 – Regulamentul General Privind Protecția Datelor GDPR (anterior conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice) SC KATART ATELIERS SRL, cu sediul în Huedin, str. Horea nr. 2, Cluj, România, e-mail: office@katart.eu, telefon: 0744330896, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1329/2019, prin împuternicit are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Ce categorii de date prelucrăm?

Colectăm în general datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Datele ce vor fi salvate în baza de date SC KATART ATELIERS SRL sunt: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresă și alte date pentru facturare numai dacă acestea sunt oferite în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora determină imposibilitatea procesării comenzilor transmise online către magazinul virtual Kat’Art.

 Scopul prelucrării

Scopul colectării datelor este: prestarea serviciilor în beneficiul dumneavoastră (încheierea contractelor, facturarea produselor achiziționate, onorarea comenzilor, soluționarea oricăror probleme privind produsele achiziționate) reclamă, marketing, publicitate (pentru a vă ține la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte pentru care ați arătat interes sa le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale) comunicații electronice.

Optarea pentru abonarea la newsletter și participarea voluntară la diverse concursuri/promoții/loterii publicitare implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de către compania SC KATART ATELIERS SRL.

Site-ul www.katart.eu folosește Google Remarketing și Google AdWords, colectând astfel cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text, controlate de browser-ul de internet, care în versiunea standard este setat să le accepte. La accesarea magazinului online Kat’Art, acesta va solicita browser-ului de internet să stocheze cookie în memoria PC-ului. Informațiile din cookie-uri generează reținerea anumitor setări/acțiuni între doua sesiuni distincte, mărind astfel viteza de încărcare a paginilor la următoarele vizite. Sunt situații în care poate fi reținuta adresa IP-ului de pe care se accesează site-ul ori cea a site-ului de referința daca este cazul. Cookie-urile permit site-ului posibilitatea de a furniza informații personalizate și anunțuri publicitare relevante utilizatorului și nu vor fi vândute, înstrăinate sau închiriate unei terțe parți. Astfel de anunțuri pot fi afișate în website-urile rețelei Google Display și Google Search. Partenerii noștri nu vor colecta informații personale cum ar fi nume, adresa de email, adresa poștala sau număr de telefon. În cazul în care nu sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google sau de către partenerii noștri de publicitate va rugam sa ne scrieți un email la adresa office@katart.eu și veți primi indicațiile necesare pentru dezactivare. Mai multe detalii privind Politica Cookies dați click aici.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele. Refuzul dvs. nu determină nici o consecință. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate terților cu excepția partenerilor agreați/furnizorilor de servicii cu care există un contract prin care se protejează aceste date primite de la cumpărător sub sancțiunea obligării la plata de daune interese. Dacă nu doriți să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC KATART ATELIERS SRL vă rugăm să ne informați printr-un email la adresa office@katart.eu.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal atât timp cat este necesar pentru a atinge scopul pentru care au fost furnizate sau cât este cerut prin legile aplicabile. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Drepturile de care beneficiați

Conform GDPR și Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție gratuită asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, și trimisă online prin email la adresa office@katart.eu. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau doriți sa le modificați, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Observație:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.